6
september

Teken en schilder les vrijdagochtend

Tekenen en schilderen kan iedereen, jij ook

Nivon Natuurvrienden Enschede,
Dotterbloemstraat 120, 7531 TE Enschede
Start om 10:00
Terugkerende activiteit
Voor iedereen
Download agenda item

Teken en schilderlessen beginnen weer in september 2024

Er zijn twee groepen die dinsdagochtend (9.30 – 11.30 uur ) en vrijdagochtend (10.00 – 12.00 uur) bijeenkomen. De docenten zijn dhr Willy Volkering en Mw Toos Sturm.

In beide groepen is plaats voor nieuwe deelnemers.

De deelnemers zijn op verschillende manieren bezig. Er wordt gewerkt met aquarelverf, acrylverf, houtskool, krijt, en natuurlijk met potlood en pen. Waar nodig is er hulp van de docent.

Voor Nivon leden van de teken– en schilderlessen  De vrijdagochtendcursus start op (iedere) vrijdag, vanaf  5 januari 2024 met 10 lessen. Je kunt deze 10 lessen in één keer betalen door het bedrag à €55,- over te maken op bankgironummer NL42 INGB 0005 6614 45 ten name van Stichting tot Beheer Nivongebouw, onder vermelding van “Tekengroep vrijdag”

Voor niet Nivon leden van de teken – en schilderlessen. Je kunt deze 10 lessen in één keer betalen door het bedrag à €80,- over te maken op bankgironummer NL42 INGB 0005 6614 45  ten name van Stichting tot Beheer Nivongebouw, onder vermelding van “Tekengroep vrijdag”

In het cursusgeld zit vanaf 1 januari 2023 een vergoeding van het gebruik van koffie/thee.

Mocht een les niet doorgaan vanwege afwezigheid of ziekte van de docent, dan wordt de cursusduur verlengd met een of meer lessen omdat deelnemers recht hebben op het aantal lessen (10)

Wanneer een deelnemer een of meer keren niet kan door ziekte / vakantie of ander soortige absentie dan geldt geen recht op restitutie.

Om deel te kunnen nemen aan een cursus dient voorafgaand aan de cursus de cursusprijs in zijn geheel te worden betaald door het bedrag over te maken op het rekeningnummer NL42 INGB 0005 6614 45  t.n.v. Stichting tot Beheer Nivongebouw – Nivon afd. Enschede, met vermelding van: tekenen vrijdag.

Stroomt u gedurende het jaar in en begint u aan tien lessen, geef dit dan duidelijk door aan de docent en via een email aan info@nivon-enschede.nl

 

Uw docent
Willy Volkering
Heb je een vraag?
Je kan met jou vraag terecht bij:
Leden € 55
Niet leden € 80
Aanmelden

Op de kaart

Hieronder kunt u ons en andere afdelingen in de buurt gemakkelijk vinden op de kaart!

Meer activiteiten