Donderdag 30 maart 2023 houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering van de afdeling Nivon natuurvrienden Enschede.

Zaal open van 19.00 uur.

De vergadering start 19.30 uur.

Stukken worden via e-mail aan emailadres houders verstuurd. Leden die geen e-mailadres hebben afgegeven ontvangen de stukken bij de kwartaaluitgave half maart.

Verkort jaarverslag

Met dit verslag brengen wij u op de hoogte van onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Het was een jaar met nog voortdurende gevolgen van de ‘corona maatregelen’ die ons land nog in de greep hielden. Het Nivon-gebouw kon daardoor begin 2022 niet worden gebruikt voor activiteiten. Samenkomsten waren door onze regering afgeraden vanwege het risico voor besmettingsgevaar met het Covid-19 virus. Gelukkig konden deelnemers aan de conversatielessen Engels en Spaans, evenals deelnemers aan de Teken -en schildergroepen op dinsdagochtend en vrijdagochtend, de dansers op de maandagavond en de deelnemers aan Yoga op dinsdagmiddag weer gebruikmaken van de faciliteiten en diensten die onze afdeling biedt. Meer dan 220 mensen komen wekelijks over de vloer in ons Nivon-gebouw.

Uiteraard stonden we regelmatig stil bij de oorlog in de Oekraïne. Wat voor gevolgen de oorlog en de vluchtelingenstroom voor het Nivon kon hebben. Hoe konden we hulp bieden? Maar ook welke gevolgen we zelf hadden door de tekorten aan brandstoffen en de  kostenverhogingen voor iedereen. Moesten we de kosten al meteen doorverhogen naar de deelname prijzen voor al onze cursisten?

We hadden te maken met een lekkage aan het dak. Herstel ervan kon plaatsvinden en was geld beschikbaar om nieuwe dakbedekking over het hele dak van het (eigen) Nivon-gebouw te laten aanbrengen.

In februari ‘22 ontstond stormschade. Grote coniferen langs ons terrein veroorzaakten schade aan de garagemuren die naast ons terrein staan. Zowel bij de lekkage als bij de stormschade kon de verzekering de schade voor een groot deel dekken.

Hans Kits, onze penningmeester die twintig jaar zijn taak zeer bekwaam heeft uitgevoerd, trad in april helaas plotseling af als bestuurslid. Het werd zoeken naar een nieuwe penningmeester.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd Herman Rotting als afdelingssecretaris benoemd. Kort na de zomervakantie verwelkomden we John Andriessen, als waarnemend penningmeester. We gaan ervan uit dat John op de eerstvolgende jaarvergadering officieel benoemd zal worden.

De vrijwilligers, met name de docenten en onze schoonmaakster Adéle Meenhuis, bleven ondanks alle problemen in de afgelopen coronajaren allemaal zeer betrokken, iets om trots op te zijn.

We hebben opnieuw in 2022 een toename gezien van het aantal leden. Evenals in vorige ‘corona -jaren’ vermoeden we dat de actie van Nivon landelijk, waarbij leden op gunstige voorwaarden kunnen overnachten in een van de dertien Natuurvriendenhuizen, een uitwerking hebben. Een sterke toename van deelnemers aan conversatielessen Engels, Frans, Spaans en Italiaans, wandel groepen, yoga en bezoekers van de maandagmiddaglezingen zorgt ervoor dat ons ledenbestand werd uitgebreid. Onze afdeling groeide van 307 op 1-1-2022 naar 365 op 31 december 2022. We gaan dan ook met veel enthousiasme door naar ‘ons 100 jarig jubileum van Nivon Enschede in 2025’. Uiteraard vieren we in 2024 eerst 100 jaar Nivon natuurvrienden.