Ledenvergadering

Bert van Eekelen
9 april 2023

Donderdagavond 30 maart hield de afdeling de algemene leden vergadering.

Tijdens de bijeenkomst werd John Andriessen officieel als bestuurslid in de functie van penningmeester benoemd, nadat John afgelopen tijd, sinds september 2022, al als waarnemend penningmeester had meegedraaid in het bestuur.
Aan Bob Zomerplaag werden drie jubileumspeldjes gegeven. Voor zijn vrouw Riet en Bob ontving hij uit handen van de  voorzitter een 50-jaar jubileumspeld. Speciaal aan Bob zelf reikte de voorzitter een bijzondere Nivon speld uit die Bob ontving voor zijn jarenlang inzet voor de volksdansgroep.
Woensdagochtend, 28 maart werd jubilaris Dinie Bos-Kappers thuis bezocht en kreeg zij uit handen van de voorzitter een 70-jarig jubileumspeldje. De overige jubilarissen ontvangen hun jubileumspeld zo spoedig mogelijk thuis.
Aanwezige leden hadden veel vragen over het financieel beleid dat het afdelingsbestuur afgelopen jaar heeft uitgevoerd en in de begroting voor het lopend jaar (2023) heeft opgenomen. Het bestuur werd door de leden, op voorstel van de kascontrolecommissie, gedechargeerd voor het gevoerde beleid.
Frans Vermeulen, bestuurslid, werd namens de leden als afgevaardigde aangewezen om dit jaar de Nivon raad te bezoeken en onze afdeling te vertegenwoordigen.

 

Gerelateerd nieuws