LET OP: Dit veld is verplicht. Als dit veld leeg gelaten wordt dan wordt het component niet getoond.

Stichting tot Beheer van het Nivon-Gebouw

 • RSIN                                        007741352
 • Rechtsvorm                             Stichting
 • Statutaire naam                      Stichting tot Beheer van het Nivon-Gebouw
 • Statutaire zetel                         Enschede
 • Correspondentie                      Bouwhuishorst 15, 7531 EX Enschede
 • Telefoonnummer                      06 – 51441149
 • E-mailadres                              info@nivon-enschede.nl
 • Datum akte van oprichting         14-08-1984
 • Activiteiten                               SIB-code: 6832 – Beheer van onroerend goed Beheren van het Nivon-gebouw
 • Kamer van Koophandelnummer 41029025
 • Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Oost Nederland
 • ANBI – Wij zijn als stichting helaas onze ANBI status kwijt geraakt door verscherping van de regelgeving

Stichting tot Beheer Nivon-gebouw

 • RSIN                                        007741352
 • Rechtsvorm                             Stichting
 • Statutaire naam                      Stichting tot Beheer van het Nivon-Gebouw
 • Statutaire zetel                         Enschede
 • Correspondentie                      Bouwhuishorst 15, 7531 EX Enschede
 • Telefoonnummer                      06 – 51441149
 • E-mailadres                              info@nivon-enschede.nl
 • Datum akte van oprichting         14-08-1984
 • Activiteiten                               SIB-code: 6832 – Beheer van onroerend goed Beheren van het Nivon-gebouw
 • Kamer van Koophandelnummer 41029025
 • Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Oost Nederland
 • ANBI – Wij zijn als stichting helaas onze ANBI status kwijt geraakt door verscherping van de regelgeving

Geldmiddelen

 • Vrijwillige bijdragen
 • hetgeen de stichting bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen
 • subsidies en bijdragen
 • opbrengsten van beleggingen
 • andere voorziene inkomsten

Het financieel overzicht van 2021 kan hier  gedownload worden. Een Excel bestand wordt via de link op een nieuwe bladzijde weergegeven. NB Vanaf die nieuwe bladzijde terug naar deze bladzijde via pijltje terug <- naast ‘adresbalk’.

Samenstelling Stichtingsbestuur

 • John Andriessen – penningmeester als opvolger van Hans Kits – voormalig penningmeester
 • Bert van Eekelen – voorzitter
 • Herbert Boerendonk – lid Centraal Bestuur Nivon
 • Frans Vermeulen- bestuurslid
 • Herman Rotting – secretaris
 • aspirant lid