9
juni

Teken en schilder les

Tekenen en schildedren kan iedereen, jij ook

Nivon Natuurvrienden Enschede,
Dotterbloemstraat 120, 7531 TE Enschede
Start om 10:00
Terugkerende activiteit
Voor iedereen
Download agenda item

Er zijn twee groepen die dinsdagochtend (9.30 – 11.30 uur ) en vrijdagochtend (10.00 – 12.00 uur) bijeenkomen. De docenten zijn dhr Willy Volkering en Mw Toos Sturm.

In beide groepen is plaats voor nieuwe deelnemers.

De deelnemers zijn op verschillende manieren bezig. Er wordt gewerkt met aquarelverf, acrylverf, houtskool, krijt, en natuurlijk met potlood en pen. Waar nodig is er hulp van de docent.

Het afdelingsbestuur Nivon natuurvrienden Enschede heeft besloten dat alle deelnemers aan cursussen en lessen met ingang van 1 januari 2023 allemaal een zelfde eenduidige financiële bijdrage gaan betalen. Het betekent dat leden voortaan voor tien lessen €55,- en/of voor twintig lessen €110,- betalen. Niet leden betalen voor tien lessen €70,- en/of voor twintig lessen €140,-

In het cursusgeld zit vanaf 1 januari 2023 een vergoeding van het gebruik van koffie/thee.

Mocht een les niet doorgaan vanwege afwezigheid of ziekte van de docent, dan wordt de cursusduur verlengd met een of meer lessen omdat deelnemers recht hebben op het aantal lessen (10/20)

Wanneer een deelnemer een of meer keren niet kan door ziekte / vakantie of ander soortige absentie dan geldt geen recht op restitutie.

Om deel te kunnen nemen aan een cursus dient voorafgaand aan de cursus de cursusprijs in zijn geheel te worden betaald.

De eerste lesdag van een deelnemer is een kennismaking les. Als een deelnemer na het volgen van de eerste les besluit te stoppen, dan hoeft die proefles niet te worden vergoed. Blijft een deelnemer aan een cursus ook de volgende lessen volgen, dan dient vóór de tweede les de vereiste bijdrage voor het aantal te volgen lessen te worden betaald door het bedrag over te maken op het rekeningnummer NL34INGB0000818767 t.n.v. Nivon afd. Enschede, met vermelding van: de gevolgde cursus

Voorbeeld 1: U volgt wekelijks teken / schilderles onder leiding van Willy Volkering. U dient in januari ’23 voor de eerste 10 weken / lessen een bedrag van €55,- / €70,- over te maken op het rekeningnummer NL34INGB0000818767 t.n.v. Nivon afd. Enschede, met vermelding van: tekenen dinsdag (of vrijdag)

Uw docent
Willy Volkering
Heb je een vraag?
Je kan met jou vraag terecht bij:
Leden € 55
Niet leden € 70
Aanmelden

Op de kaart

Hieronder kunt u ons en andere afdelingen in de buurt gemakkelijk vinden op de kaart!

Meer activiteiten